«Στην σεβαστήν μου Μητέραν…»

You are currently viewing «Στην σεβαστήν μου Μητέραν…»
«Στην σεβαστήν μου Μητέραν...» - Απαρχή Πολιτισμός

Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου.

Μαννούλα μου σε χαιρετώ εγώ πάω να μονάσω,
Φεύγω την μάταιαν ζωήν, τον πλάνον, να γελάσω.
Στην μοναξιάν, στην έρημον τα νιάτα να περάσω,
Δια την αγάπην του Χριστού , όλα θα τα θυσιάσω.

Όλα του κόσμου τα αγαθά, σαν σκύβαλλα θα αφήσω,
Να εκτελέσω την πρώτην εντολήν, τον Θεόν να αγαπήσω
Με τον Σταυρόν στον Γολγοθάν, τον Ιησούν να ακολουθήσω
Και εις την άνω Ιερουσαλήμ, εύχομαι να σε συναντήσω.

Φεύγω από την μεγάλην σου στοργήν, μαννούλα να μπορέσω
Δια να είμεθα αιώνια μαζί, τον Ιησούν να παρακαλέσω.
Δια αυτό μικρός εθέλησα τα μαύρα δια να φορέσω,
Να αφιερωθώ εις τον Χριστόν, του Θεού να αρέσω.

Και δια μητέρα εις το εξής, θα έχω την Παναγίαν,
Να με φυλάξη αβλαβή, απ΄του εχθρού την πανουργίαν.
Μάννα μου με κατάνυξιν, στην έρημον εδώ στην ησυχίαν
Θα εύχομαι πάντα δια εσέ και δι΄όλην την πολιτείαν.

Μ/ού. Π/ου Φιλοθεϊτου. Άγ. ‘Ορος. 3-5-1957
Αφιερούτε στην σεβαστήν μου Μητέραν. Παϊσιος